Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Exhaled Breath Condensate In Mechanically Ventilated Brain-injured Patients With No Lung Injury Or Sepsis

Ioanna Korovesi, Evangelos Papadomichelakis, Stylianos E. Orfanos, Evangellos J. Giamarellos-Bourboulis, Olga Livaditi, Aimilia Pelekanou, Christina Sotiropoulou, Antonia Koutsoukou, Ioanna Dimopoulou, Foteini Ekonomidou, Ekaterini Psevdi, Apostolos Armaganidis, Charis Roussos, Nandor Marczin, Anastasia Kotanidou

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share