Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Comparative Genomics Reveals Insights Into Avian Genome Evolution And Adaptation

Guojie Zhang, Cai Li, Qiye Li, Bo Li, Denis M. Larkin, Chul Lee, Jay F. Storz, Agostinho Antunes, Matthew J. Greenwold, Robert W. Meredith, Anders Ödeen, Jie Cui, Qi Zhou, Luohao Xu, Hailin Pan, Zongji Wang, Lijun Jin, Pei Zhang, Haofu Hu, Wei Yang, Jiang Hu, Jin Xiao, Zhikai Yang, Yang Liu, Qiaolin Xie, Hao Yu, Jinmin Lian, Ping Wen, Fang Zhang, Hui Li, Yongli Zeng, Zijun Xiong, Shiping Liu, Long Zhou, Zhiyong Huang, Na An, Jie Wang, Qiumei Zheng, Yingqi Xiong, Guangbiao Wang, Bo Wang, Jingjing Wang, Yu Fan, Rute R. da Fonseca, Alonzo Alfaro-Núñez, Mikkel Schubert, Ludovic Orlando, Tobias Mourier, Jason T. Howard, Ganeshkumar Ganapathy, Andreas Pfenning, Osceola Whitney, Miriam V. Rivas, Erina Hara, Julia Smith, Marta Farré, Jitendra Narayan, Gancho Slavov, Michael N Romanov, Rui Borges, João Paulo Machado, Imran Khan, Mark S. Springer, John Gatesy, Federico G. Hoffmann, Juan C. Opazo, Olle Håstad, Roger H. Sawyer, Heebal Kim, Kyu-Won Kim, Hyeon Jeong Kim, Seoae Cho, Ning Li, Yinhua Huang, Michael W. Bruford, Xiangjiang Zhan, Andrew Dixon, Mads F. Bertelsen, Elizabeth Derryberry, Wesley Warren, Richard K Wilson, Shengbin Li, David A. Ray, Richard E. Green, Stephen J. O’Brien, Darren Griffin, Warren E. Johnson, David Haussler, Oliver A. Ryder, Eske Willerslev, Gary R. Graves, Per Alström, Jon Fjeldså, David P. Mindell, Scott V. Edwards, Edward L. Braun, Carsten Rahbek, David W. Burt, Peter Houde, Yong Zhang, Huanming Yang, Jian Wang, Erich D. Jarvis, M. Thomas P. Gilbert, Jun Wang, Chen Ye, Shaoguang Liang, Zengli Yan, M. Lisandra Zepeda, Paula F. Campos, Amhed Missael Vargas Velazquez, José Alfredo Samaniego, María Avila-Arcos, Michael D. Martin, Ross Barnett, Angela M. Ribeiro, Claudio V. Mello, Peter V. Lovell, Daniela Almeida, Emanuel Maldonado, Joana Pereira, Kartik Sunagar, Siby Philip, Maria Gloria Dominguez-Bello, Michael Bunce, David Lambert, Robb T. Brumfield, Frederick H. Sheldon, Edward C. Holmes, Paul P. Gardner, Tammy E. Steeves, Peter F. Stadler, Sarah W. Burge, Eric Lyons, Jacqueline Smith, Fiona McCarthy, Frederique Pitel, Douglas Rhoads, David P. Froman,

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy Visualize in Litmaps
Share
Reduce the time it takes to create your bibliography by a factor of 10 by using the world’s favourite reference manager
Time to take this seriously.
Get Citationsy