Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Impact Of The Clinical Frailty Scale On Outcomes After Transcatheter Aortic Valve Replacement

Tetsuro Shimura, Masanori Yamamoto, Seiji Kano, Ai Kagase, Atsuko Kodama, Yutaka Koyama, Etsuo Tsuchikane, Takahiko Suzuki, Toshiaki Otsuka, Shun Kohsaka, Norio Tada, Futoshi Yamanaka, Toru Naganuma, Motoharu Araki, Shinichi Shirai, Yusuke Watanabe, Kentaro Hayashida, Fumiaki Yashima, Taku Inohara, Yuki Kakefuda, Takahide Arai, Ryo Yanagisawa, Makoto Tanaka, Takashi Kawakami, Yuichiro Maekawa, Kohno Takashi, Akihiro Yoshitake, Yasunori Iida, Masataka Yamazaki, Hideyuki Shimizu, Yoshitake Yamada, Masahiro Jinzaki, Hikaru Tsuruta, Yuji Itabashi, Mitsushige Murata, Michiyuki Kawakami, Shogo Fukui, Motoaki Sano, Keiichi Fukuda, Soh Hosoba, Hirotomo Sato, Tomohiko Teramoto, Masashi Kimura, Mitsuru Sago, Tatsuya Tsunaki, Shoko Watarai, Masanao Tsuzuki, Keisuke Irokawa, Kazuki Shimizu, Toshihiro Kobayashi, Yasuhide Okawa, Masaki Miyasaka, Yusuke Enta, Koki Shishido, Tomoki Ochiai, Tsuyoshi Yamabe, Kenichiro Noguchi, Shigeru Saito, Hiroyoshi Kawamoto, Hirokazu Onishi, Hiroto Yabushita, Satoru Mitomo, Sunao Nakamura, Masahiro Yamawaki, Yui Akatsu, Yosuke Honda, Takuro Takama, Akihito Isotani, Masaomi Hayashi, Norihiko Kamioka, Mizuki Miura, Takashi Morinaga, Tomohiro Kawaguchi, Mariko Yano, Michiya Hanyu, Yoshio Arai, Hideki Tsubota, Masafumi Kudo, Yuki Kuroda, Akihisa Kataoka, Hitofumi Hioki, Yugo Nara, Hideyuki Kawashima, Fukuko Nagura, Makoto Nakashima, Kazuya Sasaki, Junichi Nishikawa, Tomoki Shimokawa, Tadanori Harada, Ken Kozuma

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share