Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

ZATRUDNIENIE W WYBRANYCH SEKTORACH I ZAWODACH KREATYWNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO. SPECYFIKA I PERSPEKTYWY WZROSTU

K. Zawadzki
Published 2013 · Business

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share
Streszczenie W artykule przeprowadzono dynamiczną, strukturalną i komparatywną analize zatrudnienia w wybranych zawodach i branzach reprezentujących sektor kreatywny w Unii Europejskiej w okresie poprzedzającym globalny kryzys gospodarczy, jak i po jego nastaniu. Wskazano zagrozenia dla przyszlego wzrostu zatrudnienia w kreatywnej ekonomii, a takze sformulowano rekomendacje w odniesieniu do zakresu interwencji panstwa niezbednej do pelnego wykorzystania potencjalu zatrudnieniowego analizowanych sektorow w czasie wychodzenia z recesji.
This paper referencesSemantic Scholar Logo Some data provided by SemanticScholar