Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Öz Yeterliğin Bilinçli Farkındalık Ve Benlik Saygısına Etkisi

G. Yıldırım, Gaye Atilla
Published 2020 ·

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy Visualize in Litmaps
Share
Reduce the time it takes to create your bibliography by a factor of 10 by using the world’s favourite reference manager
Time to take this seriously.
Get Citationsy
Bu calismada universite ogrencilerin oz yeterliklerinin bilincli farkindalik ve benlik saygilari uzerindeki etkisini arastirmak hedeflenmistir. Arastirma Suleyman Demirel Universitesi “Orgutsel Davranis” dersini alan ogrencileri kapsamaktadir. Arastirma 124 ogrencinin katilimi ile gerceklestirilmistir. Calismada bilincli farkindalik, oz yeterlik ve benlik saygisi kavramlari ilgili literatur cercevesinde arastirilmis, ardindan iliskilere yonelik hipotezler gelistirilmistir. Bu degiskenler arasindaki iliskiyi belirlemek icin yapilan korelasyon analiz sonuclarina gore; bilincli farkindalik ile oz yeterlik arasinda zayif ve negatif bir korelasyon, benlik saygisi ile orta siddette negatif bir korelasyon oldugu tespit edilmistir. Oz yeterlik ile benlik saygisi arasinda zayif ve pozitif bir korelasyon oldugu saptanmistir. Oz yeterligin bilincli farkindalik ve benlik saygisi uzerindeki etkisini saptamak icin yapilan regresyon analizi sonucunda oz yeterligin, benlik saygisi ve bilincli farkindalik uzerinde anlamli bir etkiye sahip oldugu gozlemlenmistir.
This paper references
10.1177/0044118X85016004003
Self- Esteem
P. Cheung (1985)
10.1007/BF02140781
Parental discord vs family structure: effects of divorce on the self-esteem of daughters
B. H. Long (1986)
The Miracle Of Mindfulness: An İntroduction To The Practice Of Meditation
T N Hanh (1987)
Self Esteem Enhancement with Children and Adolescents
L. Geddie (1990)
10.1080/08870449408407475
Optimism, Vulnerability, and self-beliefs as health-related cognitions: A systematic overview
R. Schwarzer (1994)
Yetiştirme Yurtlarında Kalan Gençlerin Benlik Saygıları Üzerine Bir İnceleme
F Şahin (1994)
Hacettepe Üniversitesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
T S Maşrabacı (1994)
10.1037/0022-3514.68.3.518
Self-esteem as an interpersonal monitor: The sociometer hypothesis.
M. Leary (1995)
10.1007/BF02313398
Self-efficacy for self-regulated learning, academic self-efficacy, and internet self-efficacy in web-based instruction
Youngju Joo (2000)
Building Self-Esteem with Adult Learners
D. Lawrence (2000)
10.4135/9781412953948.n413
Self efficacy.
B. Ootim (2000)
10.1037/0022-3514.84.4.822
The benefits of being present: mindfulness and its role in psychological well-being.
K. Brown (2003)
Factors That Influence Self-Efficacy of Counselling Students: An Exploratory Study, Counselor Education &Supervision
M Tang (2004)
Mindfulness: What Is It? What Does It Matter?
Christopher K. Germer (2005)
Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Benlik Saygıları ve Atılganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
İ Kahriman (2005)
Kademe Öğrencilerinin Genel Özyeterlik Düzeylerinin Yordanması, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı
G Vardarlı (2005)
The Relationship between Clinical Stress, Self-Efficacy, and Self-Esteem of Nursing College Students
Sung-Ja Whang (2006)
Çalışanların Öz Yeterlik Algılamasının Yenilikçilik ve Risk Alma Üzerine Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma
N Basım (2008)
10.1007/978-0-387-09593-6_2
Mindfulness: What Is It? Where Did It Come From?
R. D. Siegel (2009)
Self-Efficacy And Well-Being Of Adolescents
B Singh (2009)
A Theory of Therapy , Personality , and Interpersonal Relationships , as Developed in the Client-centered Framework
C. Rogers (2010)
10.1016/J.PAID.2011.01.037
Emotional intelligence mediates the relationship between mindfulness and subjective well-being
N. Schutte (2011)
The Direct and Indirect Benefits of
M K Rasmussen (2011)
10.1177/1541931213571307
The Relationship between Mindfulness and Resiliency among Active Duty Service Members and Military Veterans
V. Rice (2013)
10.7884/TEKE.141
İlköğretim Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerileri İle Yazma Özyeterlik Algısı İlişkisi Üzerine Bir Çalışma
Tazegül Demir (2013)
Ergenlerde Benlik Saygısı Ve Dini Başa Çıkma, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Psikolojisi Bilim Dalı
Çevik Demir (2013)
10.1016/J.LINDIF.2014.06.003
Self-beliefs among students: Grade level and gender differences in self-esteem, self-efficacy and implicit theories of intelligence
Å. Diseth (2014)
The role mindfulness and self-consciouness on interpersonal conflict resolution approaches
Duysal Aşkun Çelik (2014)
10.1002/9781118994924.CH1
What is Mindfulness
S. Ward (2014)
10.1007/S12671-012-0190-6
Mindfulness Skills and Emotion Regulation: the Mediating Role of Coping Self-Efficacy
C. Luberto (2014)
Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumları Ve Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki
S Ünlü (2014)
Üniversite Öğrencilerinin Bilinçli Farkındalık ve Girişimcilik Düzeylerinin İncelenmesi
R Cengiz (2016)
Bilinçli Farkındalık ile Psikolojik İyi Oluş İlişkisinde Duygusal Zekanın Aracılık Rolü
M. Deniz (2017)
10.9779/puje807
Beş-Altı Yaş Çocuklarının Sosyal Duygusal Uyumunu Yordamada Ebeveyn Benlik Saygısı, Temel İhtiyaçları ve Öz Yeterliğin Rolü
M. Buluş (2017)
Örgütsel Davranış Konuları; Çalışanlar ve Örgüt Açısından Önemi
E Güven (2017)
10.29329/MJER.2018.172.25
İlkokul Öğrencilerinin Bilinçli Farkındalık Temelli Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi
Özge Özkan (2018)
Bireylerde Benlik Saygısı Ve Cinsel Özyeterlilik İlişkisinde Bilişsel Çarpıtmaların Rolü, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı
M C Yiğit (2018)
Aikido Yapan Ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Bilinçli Farkındalıkları, Kaygı Düzeyleri Ve Psikolojik Dayanıklılıklarının İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi
Y Yelkenci (2019)
Bilinçli Farkındalık Ve Öz-Duyarlılığın Öznel İyi Oluş Üzerindeki Etkisi, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı
B Yılmam (2019)Semantic Scholar Logo Some data provided by SemanticScholar