Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Proksimal Femur Kırıklarında Demografik Ve Klinik Sonuçlar

Alkan Albayrak, Sünkar Kaya Bayrak, Altuğ Duramaz, Cemal Kızılkaya, Ayten Seller, Furkan Çağlayan Aslantaş

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share