Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Internetowe Predykcje Notowań Spółek Giełdowych

Agnieszka Woch, Michał Wójcikiewicz

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy Visualize in Litmaps
Share
Reduce the time it takes to create your bibliography by a factor of 10 by using the world’s favourite reference manager
Time to take this seriously.
Get Citationsy
Na przykładzie możliwości predykcji notowań spółek giełdowych, korzystając z analizy sentymentów dotyczących tych przedsiębiorstw, wykazano, że Big Data jest wartościowym źródłem nowych informacji. Dowodzą tego wyniki analiz zależności między zasobami Big Data i wartościami akcji spółek KGHM, Enea, Synthos i Tauron. Dokonano interpretacji i klasyfikacji wypowiedzi użytkowników internetu, a następnie porównano zawarte w nich sentymenty (pozytywne, negatywne i neutralne) do notowań poszczególnych spółek z okresu stycznia i marca 2015 r.