Online citations, reference lists, and bibliographies.
Please confirm you are human
(Sign Up for free to never see this)
← Back to Search

Biyomalzeme Sektöründe Kullanılan Titanyum Ve Alaşımları

Y. Yilmaz, Burak Avcı, Hülya Demirören
Published 2019 ·

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share
Özet – Biyomalzemeler, canlı doku işlevlerinin yerine getirilmesi amacıyla kullanılan doğal ya da sentetik malzeme türleridir. Biyomalzemeler, biyolojik sistemlerle etkileşim halinde olan ve tıbbi cihaz amacıyla kullanılan cansız malzeme olarak adlandırılırlar. Malzeme biliminde geliştirilen yapay biyomalzemeler, seramikler, polimerler, metaller ve kompozitler olarak gruplandırılmaktadırlar. Biyomalzeme olarak tercih edilen metal ve alaşımları, metalik bağlarla kuvvetli bağlanmaları ve üstün mekanik özelliklerinden dolayı büyük öneme sahiptirler. Metalik biyomalzemelerden kemik ve çevresindeki dokulara, iyon salınması ile elektron akışı olmakta ve doku ile metalik biyomalzeme arasında korozyon olayı gerçekleşmektedir. Biyomalzeme alanında kullanılan metalik biyomalzemelerin vücutta herhangi bir olumsuz etki oluşturmadan işlevini yerine getirmesi, etrafındaki dokuların fonksiyonlarına engel olmaması ve iltihaplanma oluşturmaması, malzemenin biyouyumlu olması anlamına gelmektedir. Biyomalzeme olarak kullanılan titanyum ve alaşımlarının, düşük yoğunluğu, yüksek mukavemeti, düşük elastik modülü, yüksek korozyon direnci ve iyi biyouyumlu özellikleri tercih edilmelerinin en önemli sebepleridir. Titanyum ve alaşımlarının korozyon dayanımının yüksek olması ve vücut içerisinde stabil davranmasının sebebi, yüzeyindeki oksit tabakasındandır. Bu çalışmada, biyomalzeme sektöründe kullanılan titanyum ve alaşımları araştırılmıştır. Titanyum ve alaşımlarının biyouyumluluk ve mekanik özellikleri hakkında biyomalzeme imalatçılarına, uygulayıcılarına ve kullanıcılara bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
This paper references
Ti6Al4V Alaşımının İçyapı ve Yüzey Özelliklerinin CaP Bileşikleri ile Doyurulmuş Mg İçerikli MAO Filmlerinin Oluşumuna Etkisi
S. Köktaş (2015)
10.1016/0300-5712(93)90117-9
Concise encyclopedia of medical and dental materials
D. Watts (1993)
Titanyum ve Alaşımlarının İşlenebilirlik Etüdü
C. Ensarioğlu (2005)
10.1002/JBM.820050611
Bonding mechanisms at the interface of ceramic prosthetic materials
L. Hench (1971)
10.31399/asm.hb.v02.9781627081627
Properties and selection : nonferrous alloys and special-purpose materials
J. R. Davis (1990)
Biological Applications of Bioactive Glasses
L. L. Hench (1996)
10.1016/S0142-9612(03)00357-0
Apatite deposition on thermally and anodically oxidized titanium surfaces in a simulated body fluid.
X. Wang (2003)
Titanyum Ve Alaşımlarının Biyouyumluluklarının İncelenmesi
Nuray Balaban (2015)
Handbook of Biomaterials Properties (1)
J. Black (1998)
10.1179/174328408x369933
Biomaterials
R. Misra (2008)
Termal Oksidasyon Yöntemi İle Cp-ti Ve Ti6al4v Alaşımının Yüzey Modifikasyonu
Yusuf Fatih Akdaş (2015)
Saf Titanyum ve Ti6Al
C. İçdem (2007)
Ti6Al4V ELI Alaşımı Üzerine Nanokompozit TiO2:n-HA Kaplamaların PEO Yöntemi ile Büyütülmesi; Yapısal-Korozyon- Biyoaktivite Özelliklerinin Karakterizasyonu
F. Songur (2015)
10.1016/S0022-0248(01)01782-1
Apatite formation on TiO2 in simulated body fluid
T. Kasuga (2002)
10.1016/S0142-9612(97)00146-4
Titanium alloys in total joint replacement--a materials science perspective.
M. Long (1998)
10.1097/00004669-199701000-00009
Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine
B. Ratner (1996)
10.1016/J.MSER.2014.10.001
Metallic implant biomaterials
Q. Chen (2015)
Preparation and Characterization of Sintered Ti-6Al-4V Powder Compacts
E. Çelik (2004)
Spinal Enstrümanların Metalürjik Özellikleri
M. Güden (2015)
10.1039/B007852M
Ceramics for medical applications
M. Vallet-Regí (2001)
Toz Metalurjisi Yöntemiyle Nikel Titanyum Alaşılarının Üretimi
B Dikici (2010)
10.1080/02670836.2019.1573031
Titanium
J. A. Francis (2019)
10.1002/JBM.820210705
The electrochemical behavior of metallic implant materials as an indicator of their biocompatibility.
H. Zitter (1987)
Recrystallization and Oxidation Behavior of Commercial Purity Titanium
F. M. Güçlü (2004)
Titanyum Mineral Yatakları, Kayaçlarda Titanyum: İçeriği ve Bölümlenmesi
A H Gültekin (1993)
Saf Titanyum Ve Ti6al4v, Ti6al7nb Alaşımlarının Akışkan Yatak Ortamında Termal Oksidasyonu
Cüneyt İçdem (2015)
10.1016/j.biomaterials.2008.04.023
On the mechanisms of biocompatibility.
D. Williams (2008)
Ti6Al4V ELI Alaşımı Üzerine Nanokompozit TiO2:n-HA Kaplamaların PEO Yöntemi ile Büyütülmesi
F Songur
BİYOUYUMLULUK VE BİYOMALZEMELERİN SEÇİMİ
S. D. Üniversitesi (2014)
10.1016/B978-1-4557-3126-8.00003-8
Titanium and Titanium Alloys
Raymond F. Wegman (2013)
10.3390/ijerph7041342
The Essential Toxin: Impact of Zinc on Human Health
L. M. Plum (2010)
10.1016/S0921-5093(98)01169-1
Property optimization through microstructural control in titanium and aluminum alloys
G. Luetjering (1999)
Çok İşlevli Uyluk Çivisi Tasarımı, Üretimi Ve Mekanik Özellikleri
Muharrem Meral (2013)
Toz Metalurjisi Yöntemiyle İmal edilen Titanyum Alaşımlı İmplantların Temel Özelliklerinin Araştırılması
B. Yalçın (2007)
Titanyum Mineral Yatakları
A. H. Gültekin (1993)Semantic Scholar Logo Some data provided by SemanticScholar