Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Handlingsrummet For En Fleksibel Og Interaktiv Arbejdsmodel I Hjemmehjælpen— Om Mellemlederens ændrede Rolle

Lars Fuglsang

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share
Artiklen analyserer handlingsrummet for en fleksibel og interaktiv arbejdsmodel i hjemmehjælpen i Danmark. Udgangspunktet er en analyse af arbejds- og ledelsesroller i hjemmehjælpen, og hvordan rollebegrebet kan anvendes som et teoretisk grundlag for analysen. Baseret på observationer og interviews beskrives tillige en case, som er hjemmehjælpen i Valby Bydel. Val-by Bydel søger at understøtte en form for fleksibel og interaktiv arbejdsmodel i hjemmehjælpen gennem udvikling af en ny mellemlederrolle, kaldet en 'social entreprenør'.