Referencing Guides: Informatik-Spektrum (German)

How to cite in Informatik-Spektrum (German)

Referencing Guide: Informatik-Spektrum (German)