Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

In Vitro Liberation Of Indomethacin From Chitosan Gels Containing Microemulsion In Different Dissolution Mediums

Lenka Starýchová, Marián Žabka, Miroslava Špaglová, Mária Čuchorová, Mária Vitková, Martina Čierna, Kamila Bartoníková, Klára Gardavská

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share