Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

β-Amyloid And Mitochondrial-derived Peptide-c Are Additive Predictors Of Adverse Outcome To High-on-treatment Platelet Reactivity In Type 2 Diabetics With Revascularized Coronary Artery Disease

Ignatios Ikonomidis, Konstantinos Katogiannis, Elias Kyriakou, Maria Taichert, Georgios Katsimaglis, Maria Tsoumani, Ioanna Andreadou, Eirini Maratou, Vaia Lambadiari, Foteini Kousathana, Anna Papadopoulou, Charalampos Varlamos, Panagiotis Plotas, John Parissis, Kimon Stamatelopoulos, Dimitrios Alexopoulos, George Dimitriadis, Argirios E. Tsantes

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share