Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Yöneticilerin, Aşçıların Yetkinliklerine Yönelik Beklentilerinin Değerlendirilmesi: Nevşehir Konaklama İşletmeleri Örneği (Evaluation Of The Expectations Of Executives For The Competencies Of The Cooks: The Case Of Nevşehir Accommodation Enterprises)

Yusuf Karakuş, Gökhan Onat, Şule Ardıç Yetiş

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share