Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Öfkeye Farklı Açılardan Bakış: ÖfkeninMekanizması, Farklı Psikopatolojilerde Öfke VeTerapistin Öfkesi

İlknur Dilekler, Zulal Törenli, Kerim Selvi

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share