Online citations, reference lists, and bibliographies.
Please confirm you are human
(Sign Up for free to never see this)
← Back to Search

Domestic Violence Against Women In Slovenia: A Public Problem?

Z. Medarič
Published 2011 · Sociology

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share
Osnovni cilj rada jest analiza nasilja nad ženama u obitelji i pitanja u kojoj mjeri je identificiran kao relevantan drustveni i politicki problem u Sloveniji. Problem je analiziran kroz promjene na razini politike, a posebice u kontekstu rezultata empirijskog istraživanja javnog mnijenja koje obicno reflektira stupanj prepoznavanja i prihvacenja problema u drustvu, kao i uvjerenja o nekom drustvenom problemu. Analiza empirijskih rezultata istraživanja nasilja nad ženama u obitelji upucuje na dvojnost pogleda na nasilje nad ženama. S jedne strane, javnost je svjesna problema nasilja nad ženama, prepoznaje ga kao drustveni problem i odgovornost, dok s druge strane, pokazuje relativno visoku razinu tolerancije za određene oblike nasilja i vjerovanje da je nasilje privatna stvar. U javnosti se tako cesto reproduciraju stereotipni pogledi i mitovi o nasilju nad ženama u obitelji i ne prepoznaje ga se kao važan drustveni problem.
This paper references
Through a feminist lens: Gender, power and violence
K. A. Yllö (1993)
10.1037/e649462007-001
Domestic violence, sexual assault and stalking: Findings from the British Crime Survey
S. Walby (2004)
10.1177/0886260505278530
Attitudes and Beliefs About Domestic Violence: Results of a Public Opinion Survey
B. Carlson (2005)
Strokovna izhodišča s predlogi rešitev za sistemsko ureditev varstva pred nasiljem v družini. Ljubljana: Inštitut za primerjalno pravi
K. Filipčič (2004)
EQUAL Guide on gender mainstreaming
European Commission (2005)
Report of the Fourth World Conference of Women
United Nations (1995)
Resolution 1635
Council of Europe (2008)
Blueprint of the Council of Europe Campaign to combat violence against women, including domestic violence
Council of Europe (2006)
10.1177/0886260505278531
Attitudes and Beliefs About Domestic Violence: Results of a Public Opinion Survey
A. P. Worden (2005)
Handbook on effective police responses to violence against women
United Nations (2010)
Tiskani mediji o nasilju nad ženskami v družini
I. Rožman (2005)
10.1177/a013497
Gender and social policy: comparing welfare states in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union
Gillian Pascall (2000)
Family Violence: Prevention and Treatment
R. Hampton (1993)
Gendering welfare states
D. Sainsbury (1994)
Social Policy: A Critical Introduction : Issues of Race, Gender, and Class
F. Williams (1989)
Na poti iz nasilja. Prakse dela proti nasilju nad ženskami. Ljubljana: Društvo SOS telefon
Š. Veselič (2007)
Tackling Domestic Violence: Theories, Policies and Practice
Lynne Harne (2008)
Intimate violence: A brief introduction
R. Bergen Kennedy (1998)
10.1037/e330452004-001
Prevalence, Incidence, and Consequences of Violence Against Women: Findings From the National Violence Against Women Survey
P. Tjaden (1998)
Spol in upor
A. Vode (1998)
Nasilje nad ženskami v družini– analiza stanja. Ljubljana: Društvo za nenasilno komunikacijo, Strokovni svet za problematiko nasilja
S. Robnik (2003)
10.4135/9781452243306.N1
Cross-Border Encounters: Challenges and Opportunities
R. Dobash (1998)
Preventing Violence Against Women: A European Perspective
S. Reid (2003)
Faith, hope, battering. A survey of men’s violence against women
M. Heiskanen (1998)
10.1093/SP/JXI018
Gender Mainstreaming: Productive Tensions in Theory and Practice
S. Walby (2005)
Physical assaults by wives
M. A. Straus (1993)
Vzroki, razlogi in okoliščine družinskega nasilja: viktimološki pogledi
Z. Kanduč (2001)
Medijske reprezentacije družinskega nasilja. Končno poročilo projekta. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja
B. Luthar (2006)
Nasilje v družinah v Sloveniji: rezultati raziskave. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče
M. Sedmak (2006)
Ženske kot manjšina skozi spremembe v feminizmu drugega vala
A. Švab (1997)
10.1177/106591290305600103
The Impact of Public Opinion on Public Policy: A Review and an Agenda
P. Burstein (2003)
10.2307/353583
The Abusive Personality: Violence and Control in Intimate Relationships
D. Dutton (1998)
Attitudes and beliefs about domestic violence : Results of a public opinion survey , II . Beliefs about caus
S. Reid (2005)
10.1207/s15327957pspr0303_6
The Social Construction of Violence: The Case of Sexual and Domestic Violence
C. Muehlenhard (1999)
10.1177/1077801209331408
“What's the Problem?”
S. Murray (2009)
The battered women syndrome study
L. E. Walker (1983)
Physical assaults by wives . A major social problem
R. J. Gelles (1993)
Theoretical explanations for violence against women
J. L. Jasinski (2001)
Nasilje nad ženskami je družbenopolitični problem. In Š. Veselič (Ed.), Na poti iz nasilja. Prakse dela proti nasilju nad ženskami. Ljubljana: Društvo SOS telefon
I. Papež (2007)
Družina: od modernosti k postmodernosti
A. Švab (2001)
10.4135/9781483328584
Current Controversies on Family Violence
Donileen R. Loseke (2004)
Ženske in diskriminacija
M. Jogan (1986)
Myths ... family violence.
R. Gelles (1993)
Nevarna zasebnost – nasilje v družinah v Sloveniji
Ana Kralj (2006)
Common features of family abuse
D. Finkelhor (1983)
Resolution on the current situation in combating violence against women and any future action
European Parliament (2004)
Sistemski pristop k obravnavanju nasilja v družini
K. Filipčič (2004)
10.32380/alrj.v0i0.488
On Combating Violence Against Women
Azza Sharara Beydoun (2002)
Resolution on the need to establish a European Union wide campaign for zero tolerance of violence against women
European Union (1997)
Nasilje nad ženskami je družbenopolitični problem
G. Pascall (2007)
Captured queen. Men’s violence against women in »equal« Sweden: A prevalence study. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer
E. Lundgren (2002)
アメリア生活のこもごも(5)家庭内暴力 女性に対する暴力(Domestic Violence Violence against Women)
水口 まみ (2000)
Domestic violence: A public matter
A. Krizsan (2005)
Dosje: nasilje nad ženskami. Ljubljana: Urad vlade za žensko politiko Društvo SOS telefon, Feministično informacijsko kulturno središče, Društvo za nenasilno komunikacijo
V. Kozmik (1999)
Nasilje nad ženskami ali kako doseči ničelno toleranco. Analiza strokovnih, znanstvenih in statističnih podatkov o nasilju nad ženskami v družini za Slovenijo v obdobju
M. Černič Istenič (2003)
10.1037/e514172006-001
Full Report of the Prevalence, Incidence, and Consequences of Violence Against Women
P. Tjaden (2012)
10.4324/9780203424056
Social Policy: A New Feminist Analysis
Gillian Pascall (1986)This paper is referenced by
Semantic Scholar Logo Some data provided by SemanticScholar