Online citations, reference lists, and bibliographies.

Primary Headache Associated With Sexual Activity: Case Report And Review Of The Literature Seksüel Aktiviteyle İlişkili Primer Baş Aǧri{dotless}si{dotless}: Olgu Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

M. Gultekin, E. Koseoglu
Published 2012 · Medicine

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share
Seksüel aktiviteyle ilişkili baş ağrısı (SAB) genellikle benign bir durumdur. Ancak benzer semptomlar hayatı tehdit eden ciddi serebral hastalıklarda da görülebilir. Bu yüzden hastanın ilk SAB atağında olası ilgili sekonder serebral hastalıklar hemen dışlanmalıdır. Genel populasyonda SAB prevalansı yaklaşık %1’dir. SAB genellikle hayatın dördüncü dekadında izlenir. Ancak bazı hastalarda erken otuzlu yaşlarda da görülebilir. Elli beş yaşında erkek hastanın son iki aydır seksüel aktivite esnasında meydana gelen şiddetli baş ağrıları vardı. Baş ağrısı iki taraflı ve patlayıcı özellikteydi. Orgazmdan hemen önce veya orgazm olur olmaz meydana gelen ve yaklaşık bir saat süren baş ağrısı oluyordu. Hasta bu yüzden cinsel ilişkiden kaçınıyordu. Baş ağrısı analjezik ilaçlara yanıt vermiyordu. Uluslararası Baş Ağrısı Derneği SAB’yi başlangıç zamanı ve orgazm durumuna göre üç gruba ayırarak sınıflandırmıştır. Seksüel aktivite esnasında iki taraflı baş ağrısının meydana gelmesi veya seksüel aktivitenin orgazma ulaşmadan bırakılması durumunda baş ağrısının azalması anamnezde tipiktir. Olgumuz tip2 SAB ile uyumluydu ve 100 mg/gün indometazin tedavisine dramatik yanıt verdi. (Türk Nöroloji Dergisi 2012; 18:77-81) Anah tar Ke li me ler: Seksüel baş ağrısı, ayırıcı tanı, tedavi
This paper references
10.1056/NEJM200001063420106
Avoiding pitfalls in the diagnosis of subarachnoid hemorrhage.
J. Edlow (2000)
10.1177/0333102410364675
Clinical features, imaging findings and outcomes of headache associated with sexual activity
Yen-Chi Yeh (2010)
Sexual
LC Alvaro
10.1212/01.WNL.0000083988.98336.A3
Headache associated with sexual activity
A. Frese (2003)
Orgasmic
RW Evans (2009)
10.1111/j.1526-4610.1974.hed1403164.x
HE BENIGN AND MALIGNANT FORMS OF ORGASMIC CEPHALGIA
P. O. Lundberg (1974)
10.1001/archneur.1981.00510110070011
Benign coital cephalalgia. Differential diagnosis and treatment.
M. Porter (1981)
10.1136/jnnp.39.12.1226
Headaches related to sexual activity.
J. Lance (1976)
10.1016/s0304-3959(02)00341-x
The cerebral hemodynamics of headache associated with sexual activity
S. Evers (2003)
10.1001/archneur.1976.00500040065011
Symptoms of pheochromocytoma, with particular reference to headache, correlated with catecholamine production.
J. Lance (1976)
10.7326/0003-4819-146-1-200701020-00007
Narrative Review: Reversible Cerebral Vasoconstriction Syndromes
L. Calabrese (2007)
Nörolojide yeni ufuklar: Başağrıları
LE İnan (2011)
10.1111/j.1468-2982.2005.01027.x
Primary Headaches Associated with Sexual Activity—some Observations in Indian Patients
A. Chakravarty (2006)
10.1136/jnnp.54.5.417
Benign vascular sexual headache and exertional headache: interrelationships and long term prognosis.
P. Silbert (1991)
10.1212/WNL.58.3.501
Coital headaches induced by amiodarone.
I. Biran (2002)
10.1111/j.1468-2982.2007.01449.x
Headache Associated With Sexual Activity: Prognosis and Treatment Options
A. Frese (2007)
10.1016/j.jocn.2006.10.018
Features of stabbing, cough, exertional and sexual headaches in a Turkish population of headache patients
Tunç Tuğba (2008)
10.1111/J.1468-2982.2006.01224.X
Triptans in Orgasmic Headache
A. Frese (2006)
Primary headache attributed to sexual activity
S Evers (2006)
10.1212/WNL.46.6.1520
Cough, exertional, and sexual headaches
J. Pascual (1996)
10.1111/j.1468-2982.2005.00986.x
A Patient with Orgasmic Headaches Converting to Concurrent Orgasmic and Benign Exertional Headaches
R. Brilla (2005)
Prophylactic treatment and course of the disease in headache associated with sexual activity
A Frese (2004)
10.1016/j.jocn.2010.01.052
Isolated thunderclap headache during sex: Orgasmic headache or reversible cerebral vasoconstriction syndrome?
Chih-Ming Hu (2010)
10.1111/j.1526-4610.1991.hed3103141.x
Sexual Headaches: Case Report, Review, and Treatment with Calcium Blocker
B. Akpunonu (1991)
10.1046/J.1526-4610.1997.3709597.X
Benign exertional headache/benign sexual headache: a disorder of myogenic cerebrovascular autoregulation?
J. Heckmann (1997)
10.1111/j.1468-2982.2001.00248.x
Epidemiology of Headache
Bk Rasmussen (2001)
10.1001/archneur.1993.00540030031010
The clinical spectrum of unruptured intracranial aneurysms.
E. Raps (1993)
Sexual aspects of headache, keeping current in the treatment of headache. monograph series
J. Goldstein (1985)
10.1111/j.1526-4610.2008.01121.x
The International Classification of Headache Disorders
J. Olesen (2008)
10.1177/03331024850050S3114
A Study of Coital Related Headaches in 32 Patients
Dexter L. Selwyn (1985)
10.1046/j.1526-4610.2000.00075.x
Orgasmic Headaches: Clinical Features, Diagnosis, and Management
R. Evans (2000)
10.1046/j.1526-4610.2002.02056.x
Sexual Headache and Stroke in a Heavy Cannabis Smoker
L. Álvaro (2002)
10.1111/j.1526-4610.2008.01253.x
Orgasmic Headache Responsive to Greater Occipital Nerve Blockade
M. Selekler (2009)This paper is referenced by
Semantic Scholar Logo Some data provided by SemanticScholar